2007 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 591/2007, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95