Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1241 (2020. gada 28. augusts), ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt noteiktas atkāpes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 5797) (Dokuments attiecas uz EEZ)