2003 m. gegužės 6 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 874/2003 dėl Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos Susitarimo dėl žvejybos Kiribačio žvejybos zonoje sudarymo