Komisijos sprendimas 1997 m. vasario 17 d. dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su konstrukciniais medienos produktais ir pagalbiniais įrenginiais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (tekstas svarbus EEE) (97/176/EB)