Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2075/92 1992 m. birželio 30 d. dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo