Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl žuvininkystės išteklių apsaugos taikant technines priemones {SEC(2008)1977} {SEC(2008)1978}