2008/853/EB: 2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Kipro valdžios institucijų teikiamos neatidėliotinos valstybės pagalbos, skirtos 2007–2008 m. sausros padariniams žemės ūkio sektoriuje sumažinti