Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. N-11 „Dėl leidimų perleisti teises ir pareigas pagal perdraudimo sutartis išdavimo tvarkos patvirtinimo“