Klausimas raštu E-1635/09 pateikė Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisijai. Antidempingo muitai biodyzelino importui.