2009 m. gegužės 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 58/2009, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)