2002 m. gegužės 31 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 50/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)