2005/168/EB: 2003 m. spalio 24 d. ES ir Čilės SPS susitarimu įkurto Asociacijos Komiteto (Jungtinio vadybos komiteto) sprendimas 1/2003 – ES ir Čilės SPS susitarimu įkurto Asociacijos komiteto (Jungtinio vadybos komiteto) (toliau – JVK) darbo tvarka