2002 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/672/EB, nustatantį specialius reikalavimus, reglamentuojančius Venesuelos kilmės žuvininkystės produktų importą (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 3902)tekstas svarbus EEE