2002/833/EF: Kommissionens beslutning af 22. oktober 2002 om ændring af beslutning 2000/672/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Venezuela (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 3902)