Sprawa C-451/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 16 października 2008 r. — Helmut Müller GmbH przeciwko Bundesanstalt für Immobilienaufgaben