Sag C-451/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16. oktober 2008 — Helmut Müller GmbH mod Bundesanstalt für Immobilienaufgaben