Klausimas raštu P-5991/07 pateikė Donato Tommaso Veraldi (ALDE) Komisijai. Pramonės skatinimo institutas