Sprawa T-156/15: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. — Francja/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione przez Francję — System pomocy obszarowej — Gwarancje proceduralne — Rozporządzenie (WE) nr 885/2006 — Pojęcie „trwałych użytków zielonych” — Rozporządzenie (WE) nr 1120/2009 — Krajowy system kontroli oparty na definicji obszarów upraw paszowych niezgodnej z rozporządzeniem — Wyłączenie całości wydatków — Proporcjonalność — Program rozwoju obszarów wiejskich we Francji kontynentalnej — Środki wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich — Obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych — Rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 — Rozporządzenie (UE) nr 65/2011 — Ryczałtowa korekta finansowa — Kontrole na miejscu — Kryterium obsady — Liczenie zwierząt — Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego — Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 — Rozporządzenie (WE) nr 968/2006 — Warunki przyznania pomocy restrukturyzacyjnej — Pojęcie „urządzeń produkcyjnych” — Ocena używania silosów w momencie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy — Pojęcie „całkowitego demontażu” — Proporcjonalność — Równość traktowania — Załącznik 2 do dokumentu VI/5330/97)