Byla T-156/15: 2019 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija/Komisija (EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Prancūzijos patirtos išlaidos — Pagalbos už plotą schema — Procedūrinės garantijos — Reglamentas (EB) Nr. 885/2006 — „Daugiametės ganyklos“ sąvoka — Reglamentas (EB) Nr. 1120/2009 — Nacionalinė kontrolės sistema, grindžiama Sąjungos teisės neatitinkančia pašarų plotų apibrėžtimi — Atsisakymas finansuoti visas išlaidas — Proporcingumas — Prancūzijos kaimo plėtros programa — Paramos kaimo plėtrai priemonės — Vietovės, kuriose esama gamtinių kliūčių — Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006 — Reglamentas (ES) Nr. 65/2011 — Fiksuoto dydžio finansinė pataisa — Patikrinimai vietoje — Apkrovos kriterijus — Gyvulių skaičiavimas — Laikina cukraus pramonės restruktūrizavimo schema — Reglamentas (EB) Nr. 320/2006 — Reglamentas (EB) Nr. 968/2006 — Pagalbos už restruktūrizavimą skyrimo sąlygos — Sąvoka „gamybos įrenginiai“ — Saugyklų naudojimo vertinimas paraiškos skirti pagalbą pateikimo dieną — Sąvoka „visiškas išmontavimas“ — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Dokumento VI/5330/97 2 priedas)