T-156/15. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 12-i ítélete — Franciaország kontra Bizottság („EMOGA és EMGA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Franciaország által kifizetett kiadások — Területalapú támogatási program — Eljárási garanciák — 885/2006/EK rendelet — Az »állandó legelő« fogalma — 1120/2009/EK rendelet — A takarmánytermő területek nem megfelelő meghatározásán alapuló nemzeti ellenőrzési rendszer — Az összes kiadás kizárása — Arányosság — Francia vidékfejlesztési program — Hátrányos természeti adottságú területek — 1975/2006/EK rendelet — 65/2011/EU rendelet — Pénzügyi átalánykorrekció — Helyszíni ellenőrzések — Az állománysűrűség kritériuma — Állatok megszámlálása — A cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer — 320/2006/EK rendelet — 968/2006/EK rendelet — A szerkezetátalakítási támogatás megítélésének feltételei — A »termelőberendezések« fogalma — A silók használatának a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában való értékelése — A »teljes leszerelés« fogalma — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A VI/5330/97. sz. dokumentum 2. melléklete”)