predmet T-156/15: Presuda Općeg suda od 12. ožujka 2019. — Francuska protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci nastali za Francusku — Program potpora prema površini — Postupovna jamstva — Uredba (EZ) br. 885/2006 — Pojam ‚trajni pašnjak’ — Uredba (EZ) br. 1120/2009 — Nacionalni nadzorni sustav koji se temelji na neusklađenoj definiciji prihvatljivih površina — Isključenje svih izdataka — Proporcionalnost — Program ruralnog razvoja Francuske — Mjere potpore ruralnom razvoju — Područja s prirodnim ograničenjima — Uredba (EZ) br. 1975/2006 — Uredba (EU) br. 65/2011 — Paušalni financijski ispravak — Kontrole na terenu — Kriterij opterećenja — Brojenje životinja — Privremeni sustav za restrukturiranje industrije šećera — Uredba (EZ) br. 320/2006 — Uredba (EZ) br. 968/2006 — Uvjeti za dodjelu pomoći za restrukturiranje — Pojam ‚proizvodno postrojenje’ — Ocjena uporabe silosa na datum podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći — Pojam‚potpuno rastavljanje’ — Proporcionalnost — Jednako postupanje — Prilog 2 Dokumentu VI/5330/97”)