Sag T-156/15: Rettens dom af 12. marts 2019 — Frankrig mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra EU-finansiering — udgifter afholdt af Frankrig — arealstøtteordning — processuelle garantier — forordning (EF) nr. 885/2006 — begrebet »permanente græsarealer« — forordning (EF) nr. 1120/2009 — nationalt kontrolsystem indført på grundlag af en uoverensstemmende definition af foderarealerne — samtlige udgifter udelukket — proportionalitet — program for udvikling af landdistrikterne i Frankrig — støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne — områder med naturlige ulemper — forordning (EF) nr. 1975/2006 — forordning (EF) nr. 65/2011 — fast finansiel korrektion — kontroller på stedet — belægningskriterium — optælling af dyr — midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien — forordning (EF) nr. 320/2006 — forordning (EF) nr. 968/2006 — betingelser for tildeling af omstruktureringsstøtte — begrebet »produktionsfaciliteter« — bedømmelse af brugen af siloer på tidspunktet for indgivelsen af støtteansøgningen — begrebet »fuldstændig nedlæggelse« — proportionalitet — ligebehandling — bilag 2 til dokument VI/5330/97)