Věc T-156/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2019 — Francie v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Výdaje vynaložené Francií — Režim podpor na plochu — Procesní záruky — Nařízení (ES) č. 885/2006 — Pojem „stálá pastvina“ — Nařízení (ES) č. 1120/2009 — Vnitrostátní kontrolní systém založený na nekonformní definici krmných ploch — Vyloučení všech výdajů — Proporcionalita — Program rozvoje francouzského venkova — Opatření na podporu rozvoje venkova — Oblasti s přírodními znevýhodněními — Nařízení (ES) č. 1975/2006 — Nařízení (EU) č. 65/2011 — Paušální finanční oprava — Kontroly na místě — Kritérium zatížení — Počítání zvířat — Dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu — Nařízení (ES) č. 320/2006 — Nařízení (ES) č. 968/2006 — Podmínky pro udělení restrukturalizační podpory — Pojem,výrobní zařízeníʻ — Posouzení využívání sil v době podání žádosti o poskytnutí podpory — Pojem,úplná demontážʻ — Proporcionalita — Rovné zacházení — Příloha 2 dokumentu VI/5330/97“)