2019 m metinė ataskaita m Dėl Europos Sąjungos priemonių, skirtų finansuoti išorės veiksmams, įgyvendinimo 2018 m