2020 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimo (ES) 2020/470 dėl teisės remti bendrą produkciją taikymo laikotarpio pratęsimo, kaip numatyta Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo Protokolo dėl bendradarbiavimo kultūros klausimais 5 straipsnyje, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 101, 2020 m. balandžio 1 d.)