Byla C-252/08: 2009 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Tarša ir teršalai — Kurą deginantys įrenginiai — Tam tikrų teršalų, išmetamų į orą, kiekio ribojimas)