Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui Strateginis Europos tarptautinio mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo planas COM(2008) 588 galutinis