2003 m. liepos 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 88/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)