Mål C-787/19: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 januari 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Beskattning – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artiklarna 306 – 310 – Särskilda ordning för resebyråer – Tillämpning på samtliga slags kunder – Nationell lagstiftning enligt vilken resetjänster som tillhandahålls beskattningsbara personer vilka använder tjänsterna i sin verksamhet undantas – Artikel 73 – Beskattningsunderlag – Fastställande av ett allomfattande beskattningsunderlag för grupper av tjänster eller för alla tjänster som tillhandahålls under en beskattningsperiod – Oförenligt)