Zaak C-787/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 27 januari 2021 — Europese Commissie / Republiek Oostenrijk [Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Toepassing op alle soorten afnemers – Nationale wettelijke regeling die niet van toepassing is op reisdiensten die worden verricht voor belastingplichtigen die voor rekening van hun onderneming gebruikmaken van deze diensten – Artikel 73 – Maatstaf van heffing – Vaststelling van een getotaliseerde maatstaf van heffing voor dienstenpakketten of voor alle diensten die in een belastingtijdvak zijn verleend – Onverenigbaarheid]