Lieta C-787/19: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 27. janvāra spriedums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 306. līdz 310. pants – Īpašs režīms ceļojumu aģentūrām – Piemērošana visiem klientu veidiem – Valsts tiesiskais regulējums, ar ko tiek izslēgti nodokļu maksātājiem sniegti ceļojumu pakalpojumi, kurus viņi izmantojuši sava uzņēmuma vajadzībām – 73.°pants – Nodokļa bāze – Vienotas nodokļa bāzes noteikšana pakalpojumu grupām vai visiem taksācijas periodā sniegtajiem pakalpojumiem – Nesaderība)