2002 m. birželio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 87/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)