Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomi Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP 19 straipsnio 1 dalies b punktas ir 20 straipsnio 1 dalies b punktas (II priedas) ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis (VIII priedas)