Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2584/2000 z dnia 24 listopada 2000 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny transportem drogowym na terytorium Federacji Rosyjskiej