Komisjoni määrus (EÜ) nr 2584/2000, 24. november 2000, millega kehtestatakse teatavaid Vene Föderatsiooni territooriumile maanteed pidi veetavaid veise-, vasika ja sealihatarneid käsitleva teabe edastamise süsteem