Съобщение на Европейския парламент относно Наградата за европейски гражданин — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM