2000 m. gegužės 19 d. Komisijos Direktyva 2000/32/EB dvidešimt šeštą kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimotekstas svarbus EEE.