Klausimas raštu E-2760/09 pateikė Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Naujas rūpestis dėl Portugalijos įmonės Qimonda ateities.