2002 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, iš esmės pripažįstantis dokumentų, pateiktų nuodugniai patikrinti dėl spirodiklofeno ir dimoksistrobino galimo įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, išsamumą (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2693)tekstas svarbus EEE