Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1234/2012 van de Commissie van 19 december 2012 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 468/2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven