2005/394/EB: 2005 m. vasario 25 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais sprendimas Nr. 1/2005, dėl 7 priedo 1 priedėlio B dalies 9 punkto