Byla C-518/06: 2009 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Automobilių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — EB 43 ir 49 straipsniai — Direktyva 92/49/EEB — Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudimo įmonėms nustatoma pareiga sudaryti sutartį — Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimas — Socialinė nukentėjusiųjų per kelių eismo įvykius apsauga — Proporcingumas — Tarifų nustatymo laisvės principas — Kilmės valstybės narės atliekamos kontrolės principas)