Europos bendrijos ir Turkmėnistano Respublikos susitarimas pasikeišiant laiškais iš dalies pakeičiantis Europos ekonominės bendrijos ir Turkmėnistano Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, parafuotą Briuselyje 1993 m. spalio 18 d., su paskutiniais pakeitimais, padarytais Susitarimu pasikeičiant laiškais, parafuotu 1999 m. gruodžio 2 d.