Klausimas raštu E-0800/09 pateikė Maria Eleni Koppa (PSE) Komisijai. Direktyvos 2003/109/EB dėl imigrantų teisių perkėlimas į nacionalinę teisę.