2003 m. sausio 9 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.