2001 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/5/EB iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius