Věc C-378/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 11. srpna 2020 – Stadtapotheke E