Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija - II ANTRAŠTINĖ DALIS - LAISVĖS - 12 straipsnis - Susirinkimų ir asociacijų laisvė