Tarybos bendrieji veiksmai 2009/137/BUSP, 2009 m. vasario 16 d. pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimus Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244