Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2001/34/EB 2001 m. gegužės 28 d. dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius